Industriellt reparbete…

…har utvecklats under de sista 25 åren med IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) som största internationella branschorganisation. Det var under 80-talet som behovet för nya innovativa lösningar uppstod då underhållsarbeten med komplicerad åtkomst skulle utföras åt olje/gasindustrin offshore.
Reparbete som accessmetod har ett mycket brett användningsområde eftersom vi snabbt och säkert kan ta oss till platser som annars är mycket tidskrävande, kostsamma eller omöjliga att nå på traditionellt sätt. Reparbete är även ett bättre val ur miljösynpunkt då vi inte behöver transportera byggställning eller kranar/liftar till och från arbetsplatsen samt involvera flera olika entreprenörer för utförande.

Vi är en härlig mix av…

Urval av våra kunder